NAWIGACJA

Regulamin II Gminnego Konkursu Pieśni Wielkopostnych

Regulamin II Gminnego Konkursu Pieśni Wielkopostnych

 

Cele konkursu:

¨    popularyzacja pieśni wielkopostnych wśród dzieci i młodzieży,

¨    zainteresowanie uczniów tradycją,

¨    wzbudzanie pozytywnej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży,

¨    promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym,

 

Organizator:

Zespół Szkół w Zabielu pod patronatem Wójta Gminy Radzyń Podlaski

 

Termin i miejsce:

30 marca 2017r., godz. 900, Zespół Szkół w Zabielu

 

Zasady uczestnictwa:

1.  W konkursie uczestniczą uczniowie klas I-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I-III gimnazjów z obszaru naszej gminy.

2.  Uczestnicy podzieleni są na następujące kategorie wiekowe:

 

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

III kategoria – uczniowie klas I-III gimnazjum

 

3.  Uczestnikami konkursu mogą być zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (do 8 osób).

4.  Uczestnicy w I kategorii prezentują jedną pieśń, uczestnicy pozostałych kategorii prezentują dwie pieśni (w obydwu przypadkach – maksymalnie po 2 zwrotki).

5.  Obowiązuje śpiew z akompaniamentem, z podkładem muzycznym lub śpiew a’capella.

6.  Organizator zapewnia nagłośnienie i inne pomoce, tylko po wcześniejszym ustaleniu ze zgłoszonymi wykonawcami.

7.  Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres szkoły wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik do regulaminu) wraz z podkładem muzycznym w terminie do 20 marca 2017r.

8.  Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostają zakwalifikowani do konkursu.

9.  Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.

10.              Jury powołuje organizator. Ocenie podlegać będzie poziom artystyczny, dobór repertuaru oraz sposób prezentacji. 

 

 

 

 

………………………………

                                                                                                       miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

II Gminny Konkurs Pieśni Wielkopostnych

Zabiele 30.03.2017r.

 

 

Nazwa zespołu

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Imiona i nazwiska uczestników, klasa

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Szkoła (adres, telefon)

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Prezentowane utwory (tytuły)

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko osoby przygotowującej zespół

…………………………………………………………………………………………...

Śpiew z: akompaniamentem, podkładem muzycznym lub śpiew a’capella*

 

*podkreśl właściwe

 

 

                                                                                     ……………………………….

                                                                                              podpis zgłaszającego

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

 

 

Zespół Szkół w Zabielu serdecznie zaprasza

uczniów, katechetów i nauczycieli muzyki

do wzięcia udziału w

II Gminnym Konkursie Pieśni Wielkopostnej,

który odbędzie się w naszej szkole

30 marca 2017r.

Szczegóły znajdują się w załączonym regulaminie.

 

 

                                                       Organizatorzy

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Zespół Szkół w Zabielu
    Zabiele 8b
    21-300 Radzyń Podlaski

  • 0833527240

Galeria zdjęć