NAWIGACJA

REGULAMIN TURNIEJU SZAACHOWEGO KLAS I-III O POCHAR WÓJTA GMINY Regulamin II Gminnego Konkursu Pieśni Wielkopostnych REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „W KRĘGU TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO”

REGULAMIN TURNIEJU SZAACHOWEGO KLAS I-III O POCHAR WÓJTA GMINY

REGULAMIN

Turnieju Szachowego Klas I-III o Puchar Wójta Gminy Radzyń Podlaski

 

1. Cel imprezy

Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci.

Integrowanie środowiska dzieci.

Doskonalenie umiejętności gry w szachy.

Popularyzowanie zawodów szachowych.

Organizacja życia pozalekcyjnego dzieci.

2. Organizatorzy

Zespół Szkół w Zabielu

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

Klub Sportowy Paszki

3. Miejsce i termin

Sala sportowa Zespołu Szkół w Zabielu dnia 6 czerwca 2017 r.

Rozpoczęcie o godz. 830.

4. System rozgrywek

Zawody zostaną rozegrane w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund po 15 min. na zawodnika.

5. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas I-III z gminy Radzyń Podlaski. Do zawodów szkoła może zgłosić maksymalnie 12 zawodników z klas I-III.

6. Zgłoszenia

Do dnia 26 maja 2017 r. na adres email: zszabiele@radzynpodlaski.pl.

W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna.

7. Nagrody

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar. Zawodnicy do 10 miejsca otrzymają medale.

8. Postanowienia końcowe

W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie komputerowe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Zespół Szkół w Zabielu
    Zabiele 8b
    21-300 Radzyń Podlaski

  • 0833527240

Galeria zdjęć