NAWIGACJA

Nasza szkoła

O SZKOLE

Nasza szkoła

 

Zespół Szkół w Zabielu
 

 

      W skład Zespołu Szkół w Zabielu wchodzą: szkoła podstawowa i przedszkole.  Budynek szkoły podstawowej został zbudowany w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku w ramach akcji ”Tysiąc szkół na 1000-lecie” . W wakacje 2005 roku obiekt szkoły został zmodernizowany i dostosowany do obecnych potrzeb. Placówka dysponuje nowoczesną pracownią komputerową i pracownią multimedialną, co umożliwia wszystkim dzieciom naukę informatyki i dostęp do Internetu. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

      Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w naszej bibliotece powstało w efekcie realizacji projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych 2005”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy cztery komputery i urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). W komputerach zainstalowano oprócz systemów operacyjnych pakiet Microsoft Office oraz program zabezpieczający przed wyświetlaniem stron internetowych zawierających treści niepożądane.

 

           W czerwcu 2007 roku w naszej szkole została oddana do użytku nowa pracownia komputerowa.  Nowe komputery zastąpiły starą pracownię z 1998 roku. Pracownia została przekazana szkole w ramach programu „Pracownie internetowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otrzymaliśmy:
- 10 komputerów z monitorami
- 1 serwer z monitorem
- 1 laptop
- 1 rzutnik multimedialny

- 1 skaner

- 1 drukarkę laserowa monochromatyczną.

W uczniowskich stacjach roboczych zainstalowany jest system operacyjny Windows XP Professional, pakiet biurowy Microsoft Office 2007 oraz program zabezpieczający przed wyświetlaniem w sieci Internet treści niepożądanych i szkodliwych dla dziecka „Opiekun Ucznia w Internecie”. Od roku szkolnego 2007/2008 lekcje informatyki odbywają się już w nowej pracowni informatycznej. Zadowoleni z tego są tak samo uczniowie, jak i nauczyciele.

     W szkole nauczany jest język niemiecki i język angielski.  Szkoła Podstawowa w Zabielu posiada tytuł „Szkoły z klasą” oraz jest laureatem na szczeblu wojewódzkim akcji KO "Szkoła obywateli".  Podczas wakacji 2008 roku sale zajęć zostały zmodernizowane, gruntownie przebudowano łazienkę dostosowując do potrzeb dzieci. Sale dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesne meble i pomoce.
      W wakacje 2008 roku plac zabaw został wyposażony w nowoczesny zestaw do zabawy: zjeżdżalnię, równoważnię i ścianę z linek oraz płotki. Plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci w wieku od 3 do 12 lat. W roku szkolnym 2009/2010 placówka otrzymała wspracie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Na bieżąco w miarę środków finansowych doposażane są także sale lekcyjne szkoły w nowe pomoce dydaktyczne i meble szkolne.

    We wrześniu roku szkolnego 2012/2013 oddane zostało do użytku nowe skrzydło budynku szkoły a w nim nowoczesna sala gimnastyczna,  szkolna stołówka oraz pomieszczenia dla przedszkola. Na placu przed szkołą powstało nowoczesne boisko oraz bieżnia. Od roku szkolnego 2012/2013 w szkole wydawane są regularnie obiady.

 

WIADOMOŚCI

Kontakt

  • Zespół Szkół w Zabielu
    Zabiele 8b
    21-300 Radzyń Podlaski

  • 0833527240

Galeria zdjęć